Contact Rapid: 0732022086

Anunt selectie parteneri POCU

Anunt selectie parteneri in cadrul programului operational capital uman 2014 – 2020 (POCU) Educatie Nonformala in sistem Outdoor, Ap 6, educatie si competente / PI 10.i/ OD 6.3 / OS 6.6.

Publicat: 3 Ianuarie 2022
Cursuri de dans pentru incepatori

ASOCIATIA MINI JAZZ anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor, entități publice sau private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii Cererii de Finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) – EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural-comunităţile dezavantajate socio-economic. O.S.6.6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

În procesul de selecţie sunt aşteptate să participe institutii de invatamant acreditate, publice, private, din reteaua scolara nationalac, organizaţii capabile să implementeze împreună cu ASOCIATIA MINI JAZZ activităţi specifice de educație nonformală în sistem outdoor, adresate elevilor din învățământul preuniversitar.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de eligibilitate sunt specificate în următoarele documente programatice:

  • Ghidul general Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice – Educație nonformală în sistem outdoor, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3./OS 6.6.

    Nota: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.

    Bugetul proiectului – valoare maximă total eligibilă: 350.000 euro
    Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Calendarul selecției:

1. Publicarea anunțului: 03.01.2022
2. Depunerea documentelor: 04.01.2022 – 17.01.2022
3. Analiză dosare : 18.01.2022
4. Publicarea rezultatelor – candidați admişi: 18.01.2022
5. Depunerea contestațiilor: 19.01.2022
6. Soluționarea contestațiilor: 21.01.2022
7. Afișarea rezultatelor finale: 22.01.2022

În atașament regăsiți următoarele documente:
1. Anunțul de selecție a partenerilor
2. Documentele necesare constituirii dosarului de candidatură.

Contact

05.

@dans-sportiv

Contacteaza-ne rapid cu orice intrebare legata de studio-ul nostru de dans completand formularul de mai jos. Raspundem de obicei in maximum 48 ore.

Contact

05.

@dans-sportiv

Contacteaza-ne rapid cu orice intrebare legata de studio-ul nostru de dans completand formularul de mai jos. Raspundem de obicei in maximum 48 ore.

Te putem ajuta?